Zdobywanie wiedzy na początku XX wieku było bardzo trudne w naszej miejscowości. Znikomy procent   dzieci mogło korzystać z nauki w szkole w sąsiedniej miejscowości - w Gotartowicach. W 1902 roku rozpoczęto budowę szkoły w gminie Kłokocin, której wójtem był Józef Dziwoki. Pierwszym kierownikiem szkoły był Jan Winkler, następnym Wachtel, który pracował przez okres 15 lat.

 
 

Szkoła z 1992

 

stara szkoła

nowa szkoła

ogródek szkolny
 
 
 

W 1920 roku doszło do strajku szkół. Domagano się prowadzenia zajęć w języku polskim. Ostatecznie  jednak naukę w języku polskim ludność Kłokocina zorganizowała we własnym zakresie wysyłając nauczycieli na odpowiednie kursy. Po ich ukończeniu nauczyciele podjęli pracę w miejscowej szkole,gdzie przekazywali zdobyte informacje i wiadomości uczniom. W pierwszych dniach września 1939 roku nauczyciele musieli opuścić szkołę i wyjechać z Kłokocina.   Podczas wojny nauczycielem w tej szkole był Karol Sowik. Lekcje odbywały się w języku niemieckim.  Jednak ludność Kłokocina posługiwała się nadal językiem polskim. Po zakończeniu działań wojennych 13.04.1945 roku Stanisław Gwiazda, kierownik szkoły z okresu przedwojennego wraz z nauczycielką  Katarzyną Wieczorek powrócili na dawną placówkę do Kłokocina. Szkoła miała zburzony dach, kominy i piece. Pani Katarzyna Wieczorek pisze w kronikach szkolnych: " ...13 kwietnia otwarliśmy bramy naszej szkoły i po przeszło pięciu latach rozpoczęliśmy prowadzić naukę  w tej szkole w języku polskim (...) Zabraliśmy się do pracy z wielkim zapałem.(...)  Pracowaliśmy w bardzo  trudnych warunkach, początkowo bez zapłaty, nie dojadając, cierpiąc zimno." Do roku 1947 w szkole pracowało tylko dwóch nauczycieli na 121 uczniów. Uczniowie znali bardzo mało słów polskich. Brak było dostatecznej ilości podręczników i książek do czytania. Do 1950 roku nauka odbywała się tylko w dwóch klasach na 3-4 zmiany. Klasy VII uczęszczały do szkoły zbiorczej  w Boguszowicach. Od roku 1951-60 kierowniczką szkoły została pani Katarzyna Wieczorek ówczesna nauczycielka. W roku szkolnym 1959/60 została dokonana zmiana kierownika szkoły, został nim Alojzy Trela. W roku szkolnym 1962/63 na stanowisko dyrektora szkoły wybrany został Józef Malina. Dzięki staraniom dyrektora, szkoła otrzymała wiele nowoczesnych pomocy naukowych. Zakupiono model maszyny parowej, przekrój silnika i inne. Opiekę nad szkołą przyjęła KWK "Jankowice". Poczyniono starania w kierunku  budowy nowej szkoły. W roku szkolnym 1964/65 rusza budowa nowej szkoły. Przy budowie pracuje tutejsze społeczeństwo. Przytoczony poniżej cytat pochodzi z gazety "Nowiny" z 06.01.1966 roku:"...I niemało zasługi kierownika szkoły, Józefa Maliny i przewodniczącego Komitetu Budowy - Emila  Pawlasa,   którzy swoim przykładem porwali do pracy społecznej całe niemal społeczeństwo Kłokocina (...)" W latach 1972/73-2001 dyrektorem szkoły był mgr Jan Dudek. W 2002 roku oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną. która została wybudowana za jego kadencji. Od 1 września 2002 roku stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr19 powierzono mgr Michałowi Wieczorkowi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

szkoła

sala gimnastyczna

ścianka wspinaczkowa

ścianka wspinaczkowa

 

 

W 2005 roku została wybudowana ścianka wspinaczkowa. Wykonawcą był MONOLIT P.P.H.U. z Gliwic. Ścianka ma 5m szerokości i 8,5 m wysokości. Poprowadzono sześć dróg wspinaczkowych. Wszystkimi drogami można wspinać się na tzw. "wędkę". Szkoła posiada bibliotekę, świetlicę, pracownię komputerową z dostępem do Internetu. Na terenie szkoły znajduje się również atrakcyjny ogród z różnymi ciekawymi gatunkami roślin. 

 

 
 

ogródek

ogródek