INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW VIII

 

 

Materiały informacyjne do rodziców i opiekunów Uczniów VIII klasy dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

 

Prezentacja dotycząca rekrutacji uczniów - załącznik 

 

Prezentacja - Podwójny nabór 2019 - załącznik

 

 

 

ZEBRANIE RODZICÓW 23.01.2019

 

 

Dyrektor Szkoły informuje, że w środę 23.01.2019r. odbędzie się zebranie rodziców. Szczegółowy plan zebrania w załączniku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.
 

 

ORSZAK TRZECH KRÓLI

 

 

6 stycznia zapraszamy na I Parafialny Orszak Trzech Króli. Plan Orszaku w załączniku

 

 

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW VIII

 

 

Materiały informacyjne do rodziców i opiekunów Uczniów VIII klasy dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców w załączniku w wersji pdf

Ulotka dotycząca rekrutacji w załączniku w wersji pdf

Komunikat MEN na temat rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 w załączniku w wersji word

 

 

 

 

KONSULTACJE 13.12.1018

 

 

Dyrektor Szkoły informuje, że w czwartek 13.12.2018r. odbędą się konsultacje rodziców z nauczycielami, godzina 16.30. Serdecznie zapraszamy.
 

 

ZEBRANIE RODZICÓW 15.11.2018

 

 

Dyrektor Szkoły informuje, że w czwartek 15.11.2018r. odbędzie się zebranie rodziców. Szczegółowy plan zebrania w załączniku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.
 

 

12 LISTOPADA DNIEM WOLNYM OD ZAJĘĆ

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w związku z uchwaleniem ustawy o ustanowieniu święta z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski poniedziałek, 
12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy. W tym dniu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze. 
 

 

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

 

 

List do rodziców i opiekunów uczniów z apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. 
List w załączniku
 

 

JADŁOSPIS 5.11 - 9.11. 2018

 

Załącznik

 

 

ZEBRANIE TRÓJEK KLASOWYCH 27.09.2018

 

 

Dyrekcja Szkoły informuje, że w czwartek 27.09.2018r. odbędzie się zebranie Trójek klasowych godzina 18.00 w sali nr 3.
Serdecznie zapraszamy rodziców.
 

 

HARMONOGRAM WYWIADÓWEK I KONSULTACJI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

 

 

ZEBRANIE RODZICÓW 17.09.2018

 

 

Dyrektor Szkoły informuje, że w poniedziałek 17.09.2018r. odbędzie się zebranie rodziców. Szczegółowy plan zebrania w załączniku.
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców.
 

 

KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ALARMU SMOGOWEGO

 

 

Procedura postępowania w sprawie alarmu smogowego w Szkole Podstawowej nr 19 w Rybniku. Procedury w załączniku
 

 

LIST MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.
 

 

SZCZEPIONKA PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

 

 

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przesyła informacje  na temat terminów wyłożenia w województwie śląskim szczepionki przeciwko wściekliźnie. 
Ze względu na zdrowie uczniów proszę zapoznać się z informacjami w załącznikach.
 

 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczynamy w poniedziałek 3 września 2018 roku.
 
Harmonogram:
 
9.00 - rozpoczęcie roku szkolnego w szkole dla uczniów klasy IV - VIII 
10.00 - msza św. dla wszystkich klas, uczniowie klasy pierwszej przynoszą tornistry do poświęcenia
11.00 - rozpoczęcie roku szkolnego w szkole dla uczniów klasy I - III.
Informacje w załączniku

 

 

PODRĘCZNIKI 2018/2019

 

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019. Wykaz podręczników do języka mniejszości narodowej. W klasach 1 - 8 uczniowie otrzymują bezpłatne podręczniki 
i materiały ćwiczeniowe w ramach dotacji MEN.  Podręczniki do religii nie są objęte dotacją. W tym roku szkolnym w klasach 1 -5 na pierwszej lekcji religii katecheta 
poinformuje uczniów o materiałach ćwiczeniowych - zeszytach ucznia.
 

 

UBEZPIECZENIA UCZNIÓW W ZAKRESIE NNW

 

 

Dyrektor Szkoły informuje, że od nowego roku szkolnego szkoła nie będzie podejmowała żadnych działań w kwestii ubezpieczenia uczniów w zakresie NNW. Zgodnie z przepisami szkoła nie może być stroną w zawieraniu umowy ubezpieczenia, a wychowawcy nie mogą zbierać składek na ubezpieczenia. Wszystkie te sprawy pozostają w gestii rodziców.

 

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

 

 

W lipcu 2007 roku szkoła otrzymała nowe pracownie komputerowe. Pracownia została zakupiona od firmy Konsorcjum Betacom S.A. i MCSI LTD Sp.zoo przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji projektu "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymaliśmy 10 uczniowskich stacji roboczych z monitorami LCD, komputer serwer, komputer przenośny, drukarkę laserową, skaner, projektor i oprogramowania. Pracownia posiada dostęp do Internetu. 

 

 

 

SAMORZĄD SZKOLNY

 

 

przewodnicząca - Martyna Griman

zastępca przewodniczącego – Bartosz Karwot

sekretarz – Natalia Wita

skarbnik - Jakub Żarnowski

Weronika Węgiel, Alicja Pochopień, Eliza Tatarczyk, Kalina Karwot, Błażej Dara, Kacper Tetla, Adam Karwot, Dominik von Rebenstok, Radosław Adamczyk, Kamil Chmiel

 

opiekun samorządu - Agnieszka Pawliczek