RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 W RYBNIKU

   

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

            Przewodniczący Rady Rodziców - Przemysław Dziurok
            Zastępca Przewodniczącego - Ilona Cipcer
            Skarbnik - Joanna Kamińska - Ryś
   
  Składkę na RR prosimy wpłacać na rachunek bankowy ING Bank ŚLĄSKI:

 

 

34 1050 1676 1000 0097 0546 7745

   
  W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza. 

Nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy SP19 w Rybniku.

   
  Kompetencje i zasady działania Rady Rodziców